Upprättande av samboavtal

Hej!

Hur skall vi utforma ett samboavtal nu

Sambon ( kvinnan ) flyttar till mannen som äger hus.

De kommer att ha gemensam ekonomi utifrån olika förmågor.

Hur tänkta på kvinnans del vid ev separation i avtalet.

Huset ingår ju inte men hon bör få någon del som regleras i avtalet?

Tacksam för hur man skall tänka .

Huset är värt 4 000000.

Lån finns förstås som ägaren står för och betalar själv .

Mvh


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt

Sambor som inte skriver ett samboavtal ska omfattas av sambolagens bodelningsregler vilket innebär att sambors gemensamma bostad och bohag ska delas lika (3 § SamboL) vid en begärd bodelning (8 § 1 st. SamboL).

Samboavtal - utformandet av och innehållet i ett samboavtal

Vad som sagts ovan kan emellertid avtalas bort genom ett samboavtal. Ett sådant avtal kan handla om en överenskommelse om att en bodelning inte ska ske, eller att en viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § SamboL). Ett samboavtal ska upprättas skriftligen för att vara giltigt och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 § SamboL). Det innebär i ditt fall att enbart du och din sambo behöver skriva under ert samboavtal, det behöver inte vara bevittnat. Samboavtalet ska tydligt visa vilka sambor det är fråga om, vilket innebär att samboavtalet bör innehålla era för och efternamn för att specificera att det är ni som avtalar. Om ni avtalar att sambolagens reglering om bodelning inte ska gälla i ert samboförhållande ska det framgå tydligt i avtalet. Om ni även avtalar vilken egendom som ska undantas från reglerna om bodelning i sambolagen så ska egendomen tydligt framgå. Undvik vaga och oklara formuleringar. Rada hellre upp klart och tydligt vilken egendom som ska undantas från en bodelning, för att minimera risken för eventuella senare problem.

Sammanfattning

För att undvika vaga formuleringar som skulle kunna leda till missförstånd eller misstolkas, så bör ni specificera vilken egendom det handlar om. Vid en eventuell bodelning är det inte alltid säkert att sambor är lika samarbetsvilliga och tillmötesgående som de en gång var när samboavtalet ingicks, varför det därför är av vikt att avtalet innehåller tydlig information om egendomen. Om du vill ta hjälp av en jurist med att upprätta och formulera ett tydligt samboavtal då kan du boka tid med en jurist här. På Lawline kan du få ett samboavtal upprättat till ett fast pris om 1 995 kr.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning

Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning