Upprättande av gåvobrev

2016-03-29 i Gåva
FRÅGA
Går det at skriva et GÅVO-- BREV när jag vill skänka min bil till han före min död ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en gåva ges till en person är det alltid rekommenderat att upprätta ett gåvobrev, främst för att givaren, genom gåvobrevet, ökar mottagarens trygghet i förhållande till gåvan. I gåvobrevet kan man också uppställa villkor där det framgår när gåvan ska genomföras, exempelvis att gåvotagaren ska uppnå en viss ålder för att kunna tillgodogöra sig gåvan mm.

Just din fråga om att skriva ett gåvobrev före din död har jag lite svårt att tolka. Rent generellt kan du upprätta ett gåvobrev närhelst du vill.

Om din fråga istället berör den situationen att du vill bruka bilen tills din död kan du upprätta gåvobrevet på så sätt att du i gåvobrevet uppställer villkor som anger under vilka förutsättningar bilen ska gå över till gåvomottagaren.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan vi här på Lawline hjälpa dig upprätta ett sådant, bara att följa denna länk: http://www.lawline.se/avtal/gavobrev

I annat fall kan det vara värt att notera att en gåva kan vara fullbordat när tradition av gåvan är uppfyllt, dvs. att bilen överlåtits till gåvomottagaren och gåvomottagaren fått besittning av gåvan. Ett gåvobrev är alltså inget krav att ha, men är som sagt rekommenderat eftersom den för med sig en större trygghet, främst för gåvomottagaren.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (684)
2021-01-24 Kan enskild egendom i gåvobrev ingå som giftorättsgods i bodelning?
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?

Alla besvarade frågor (88426)