Upprättande av framtidsfullmakt

2017-08-29 i Formkrav
FRÅGA
Vill upprätta en framtidsfullmakt för både mig och min fru. Har hittat ett dokument på Villaägarnas hemsida som jag tycker borde vara användbart. Dokumentet är ensidigt och min tanke är att min fru upprättar en fullmakt med mig som fullmaktstagare och jag upprättar en fullmakt med min fru som fullmaktstagare (två separata dokument). Finns det några problem att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga hinder i lagen om framtidsfullmakter att ni utser varandra som fullmaktsgivare respektive fullmaktstagare. Tänk på att dokumentet har högt ställda formkrav för att det ska vara giltigt, dessa hittar du i 3-5 §§. Det ska vara undertecknad av två vittnen i samtidigt närvaro och av själva fullmakten ska det framgå:

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Om ni vill vara säkra på att ni får med alla högt ställda krav för att era fullmakter ska gälla rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist för att få det upprättat korrekt. Ni kan boka tid hos en av Lawlines jurister om ni trycker här.

Med vänlig hälsning

Fredrik Rising
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (174)
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?
2021-07-03 Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?
2021-04-30 Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?
2021-04-29 Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (94254)