Upprättande av ett samäganderättsavtal

hej !

jag och min syster äger ett sommarhus, 50 % vardera.Bör vi skriva ett samaägandeavtal i den händelse att någon vill sälja? Fördelar och ev nackdelar? Vad ska jag tänka på ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande samägande av egendom återfinns i lagen om samäganderätt. Denna lag är emellertid dispositiv vilket innebär att det är möjligt att "avtala bort lagen" genom att upprätta ett samäganderättsavtal. Upprättas ingen sådant avtal gäller bestämmelserna i lagen om samäganderätt.

Att upprätta ett samäganderättsavtal avseende en fastighet kan vara positivt ur flera aspekter. Det kan vara fördelaktigt att specifikt ha reglerat hur förvaltningen av egendomen ska skötas, såsom reparation och underhåll, samt vilka beslut som kräver den andra delägarens samtycke. Det kan även vara betydelsefullt att reglera vad som gäller vid försäljning av fastigheten, hur samägandet upphör samt vad som ska gälla om en ny delägare tillkommer. Ett samäganderättsavtal tydliggör och klargör delägarnas skyldigheter respektive rättigheter och bidrar således till förutsägbarhet och medför att tvister undviks.

Att tänka på när man upprättar ett samäganderättsavtal är att detta ska vara så tydligt och detaljerat som möjligt för att eliminera risken för framtida skiljaktigheter kring hur vissa bestämmelser i avtalet ska tolkas. Vidare är det viktigt att det framgår vilka som är avtalsparter. Båda parter bör skriva under avtalet och samtliga delägare bör erhålla varsitt exemplar.

Vi på Lawline kan hjälpa er med att upprätta ett samäganderättsavtal preciserat utefter era villkor där de mest förekommande konfliktorsakerna är reglerade. Att få hjälp av en jurist att upprätta ett juridiskt korrekt avtal av det aktuella slaget utgör en trygghet för många.

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”