Upprättande av äktenskapsförord och skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom

FRÅGA
Vi tänkte skriva äktenskapsförord och tittade då på några formuleringar."All egendom som vi nu äger och under äktenskap förvärvar skall vara enskild egendom vari den andra maken inte skall ha någon giftorätt. Även all egendom som träder istället för nu avsedd egendom skall vara vederbörandes enskilda egendom. Avkastningen av all nu avsedd egendom skall vara enskild egendom. Särskild förteckning över den egendom som skall vara makarnas enskilda bilägges."Som jag förstår är då ingen egendom giftorätt.Hur blir det då med saker vi t.ex. köper till vårt gemensamma hem?Måste vi köpa soffan tillsammans för att den inte ska bli enskild egendom?Går det att "lägga" till saker i giftorättsgods?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten vid äktenskap är att all egendom är giftorättsgods om inget annat avtalas. Har man bara giftorättsgods så skuldtäcker man och lägger sedan samman all egendom och delar på två. Makarna får då hälften var vid skilsmässa. Innan skilsmässa så äger man dock egendomen själv och får fritt förfoga över det som man själv äger och har köpt.

Egendom görs till enskild antingen genom att man upprättar äktenskapsförord eller genom att man till exempel ärver eller får något som gåva med villkor om att egendomen och dess avkastning ska vara enskild.

Om ni ingår ett äktenskapsförord där all egendom ni äger nu och i framtiden ska vara enskild så blir det tvärtom jämfört med giftorättsgods. Allt som ni köper för egna pengar till exempel en soffa blir respektive makes enskilda egendom. Det innebär att den andre maken inte kommer få äganderätt till den andres egendom vid skilsmässa.
Köper ni saker ihop ex soffan så blir halva soffan respektive makes enskilda egendom. Ni kommer då samäga soffan och äga hälften var, så vid skilsmässa blir resultatet snarlikt det som om soffan varit giftorättsgods, ni får dela på soffans värde.

Formuleringarna som ni har hittat är bra men jag uppfattar den sista formuleringen som något motsägande. Med uttrycket "särskild förteckning över den egendom som skall vara makarnas enskilda bilägges" låter det som att bara den förtecknade egendomen ska vara enskild men jag förstår det som att ni avser att all egendom ni nu äger och all ni i framtiden kommer förvärva ska vara enskild. Om allt ska vara enskild egendom bör det räcka med de övriga meningarna. Däremot så kan det vara bra att föra en förteckning på vad man äger och vem som betalat vad.

Vill ni göra något till exempel en soffa till giftorättsgods med innebörden att ni får hälften vad av den egendomen vid skilsmässa så behöver ni ändra ert äktenskapsförord. Det betyder att ni då kommer behöva skicka in ett nytt uppdaterat äktenskapsförord till skatteverket där det nya som gäller framgår. Det kostar för nuvarande 275 kronor att upprätta ett äktenskapsförord.

På skatteverkets hemsida kan ni läser mer om hur ni går tillväga.

Lycka till!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98701)