Upprättande av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Hur kan man försäkra sig och sin egendom efter att man gift sig? Kan man göra ett äktenskapsförord i efterhand och hur värderas ens egendom, menar fastigheten. Partner är överens om att skriva på men vi vet inte hur vi går till vägar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upprättande av ett äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB. Till att börja med kan nämnas att huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar komma överens om att egendom ska vara enskild istället för att utgöra giftorättsgods. Ett äktenskapsförord går att upprätta både i för- och efterhand och går dessutom att ändra under äktenskapet. Ändring görs genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord. Nedan kommer jag förklara hur ni kan gå tillväga för att upprätta ett äktenskapsförord.

Upprättande av ett juridiskt bindande äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna eller de blivande makarna (7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Därefter ska det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB). Viktigt att nämna är att äktenskapsförord inte kan tidsbegränsas eller villkoras.

Innehållet i äktenskapsförord

Det är upp till er att själva bestämma vad det är som ska utgöra enskild egendom. Ni kan komma överens om att all egendom omfattas, ena makens eller t.ex. egendom förvärvad innan äktenskap. Äktenskapsförordet kan också omfatta egendom som senare kommer att tillfalla någon av makarna. Det finns dock begränsningar och äktenskapsförordet får t.ex. inte innehålla något om att egendom som tillhör den ena maken blir den andra makens enskilda egendom.

Angående din fråga om fastighet kan ni reglera hur stor andel ni vill ska utgöra enskild egendom i äktenskapsförordet utan några problem. Viktigt att komma ihåg är att om ni vill att viss egendom inte ska ingå i framtida bodelning ska den hållas separat eftersom det rent praktiskt kan bli svårt att skilja enskild egendom från giftorättsgods om dessa blandas.

Sammanfattning

Ni kan upprätta ett äktenskapsförord efter att ni ingått äktenskapet och skulle det vara så att ni behöver hjälp med själva upprättandet kan ni använda er av vår avtalstjänst.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1215)
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-12 Tolkning av äktenskapsförord
2021-04-11 Hur fungerar det med äktenskapsförord?
2021-03-31 Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

Alla besvarade frågor (91191)