Upprättande av äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag och min särbo tänket gifta oss! Vi har pratat om att skriva äktenskapsförord gällande tillgångar! Mina och hans tillgångar inkl lägenheter o hus är enskild egendom och det vi köper tillsammans det delar vi på vid en ev separation! Går det att skriva så enkelt och klart eller man behöver skriva mer omfattande?? MvhJögge
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Till att börja med – grattis!

Vad gäller äktenskapsförord så finns det bestämmelser om detta i äktenskapsbalken, och mer specifikt i 7:3. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av de båda blivande makarna. Äktenskapsförordet ska dessutom registreras hos Skatteverket inom en månad efter det att äktenskapet har ingåtts. Genom äktenskapsförordet så bestämmer ni vad som ska vara enskild egendom, i motsats till giftorättsgods. Den enskilda egendomen kommer inte att ingå vid en eventuell bodelning, såvida ni inte senare bestämmer er för att den ändå ska göra det, se 10:4 äktenskapsbalken.

De krav som finns på ett äktenskapsförord för att det ska vara giltigt är med andra ord att det ska vara skriftligt, underskrivet av er båda och inlämnat till Skatteverket. I övrigt spelar det ingen roll hur ni skriver eller formulerar er. Ett äktenskapsförord kan vara mycket enkelt författat, och ju tydligare ni skriver det, desto lättare blir det sedan när det ska tolkas. Om ni är helt överens om hur det ska gå till, och tycker att ni täcker upp alla eventuella oklarheter så kan ni själva upprätta ett enkelt äktenskapsförord.

Jag ska dock komma med en liten varning, och det är den att jag har upplevt det som att det är vanligt att man antingen missar att reglera något, eller att äktenskapsförordet blir tvetydigt. Det kan vara svårt att skriva äktenskapsförord, och det finns mycket som gemene man kanske inte tänker på som senare kan komma att tolkas på olika sätt. Tyvärr kan det då vara försent att ändra på det när problemet uppstår om inte båda är överens om hur det ska lösas. I de bästa av världar kommer förstås parterna överens om det skulle uppstå oklarheter, men det blir inte alltid så.

Känner ni er något osäkra så skulle jag råda er till att söka upp en familjejurist för en mer eller mindre enkel konsultation. Ni kan via vår hemsida boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på upprättande av äktenskapsförord. Lawline erbjuder även en avtalstjänst där ni kan få hjälpa med att upprätta ett äktenskapsförord direkt via vår hemsida.

Om ni väljer att skriva det själva, så försök att tänka igenom alla scenarion och tänk på att skriva det så tydligt som möjligt. Känner ni er osäkra, så råder jag er att ta hjälp av någon yrkeskunnig. Oavsett så önskar jag er lycka till!

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll