Upprätta samboavtal

FRÅGA
Ska köpa bostad tillsammans med sambo. Jag går in med större ekonomisk insats då jag äger nuvarande bostad ensam. Är det ett samboavtal vi ska skriva i samband med köp av ny bostad om jag ska ha rätt till en större andel vid eventuell framtida försäljning av gemensam bostad i händelse av att vi skulle separera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag nedan att hänvisa till Sambolagen och dess regler gällande bodelning.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det och samboegendomen fördelas mellan dem, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, d.v.s det som har förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Detta betyder att vid en eventuell framtida bodelning skulle er gemensamma bostad att ingå och den skulle fördelas lika mellan er. För att säkerställa att du vid en eventuell kommande bodelning skulle erhålla den andel av bostaden som du har erlagt vid köpet bör du och din sambo således avtala om detta. Ett sådant avtal kallas, som du själv nämner, samboavtal. Ett samboavtal görs i enlighet med 9 § sambolagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2633)
2020-05-29 Kan ett samboavtal gälla före ägandeförhållandena enligt ett köpekontrakt?
2020-05-28 Vilka rättigheter har en sambo vid en separation?
2020-05-27 Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?
2020-05-27 Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (80507)