Upprätta nyttjanderättsavtal

2017-06-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Hur formulerar jag ett nyttjanderättsavtal avseende del av Brf mark?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Ett nyttjanderättsavtal ska innehålla fastighetens fulla beteckning. Det ska även framgå tydligt vem som har nyttjanderätten och vad som avses nyttjas. Avtalet måste sedan vara undertecknat av samtliga parter.

På lantmäteriets hemsida finns färdiga mallar att fylla i för att sändas in för registrering till myndigheten:

://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/ansok-om-inskrivning-av-avtalsservitut-och-nyttjanderatt/#faq:jag-vill-skriva-in-ett-servitut--eller-nyttjanderattsavtal-i-en-fastighet-eller-tomtratt

Lycka till!

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95739)