FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt22/07/2021

Upprätta framtidsfullmakt till sina barn

Min man och jag har två döttrar och vill upprätta framtidsfullmakt till dom. Kan vi göra 4 fullmakter: 1 en från mig till dotter 1 2 en från mig till dotter 2 3 en från min man till dotter 1 4 en från min man till dotter 2. Eller kommer det att stöta på framtida problem på något sätt?


Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om framtidsfullmakt finns i Lag om framtidsfullmakter (LFF).

Allmänt om framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt är en fullmakt som ger rätt att företräda huvudmannen när denne pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållandet inte har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller 1 § LFF. Vid framtidsfullmakter gäller vissa formkrav, för att fullmakten ska vara giltig krävs att den är skriftlig, huvudmannens underskrift ska bevittnas av två vittnen och det ska bland annat framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar (4–5 §§ LFF).

Fullmaktshavare åt båda föräldrarna
Det finns ingen bestämmelse i lagen som hindrar att barn är fullmaktshavare åt båda sina föräldrar. Däremot gäller enligt 17 § LFF att en fullmaktshavare inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, fullmaktshavarens make eller sambo, fullmaktsgivarens barn eller någon som fullmaktshavaren företrädare är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen. I så fall kommer överförmyndaren på fullmaktshavarens begäran utse en god man att företräda fullmaktsgivaren.

I ert fall
Det finns inget som hindrar att era barn blir fullmaktshavare åt er båda. Det som är viktigt att tänka på är att de inte får företräda er båda om era intressen går emot varandra.

Hoppas ovanstående besvarar frågan, annars är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”