Upprätta ett äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag har fått möjlighet att köpa in mig med en liten del i det företag som jag är anställd i. I köpekontraktet står dock inskrivet att jag som köpare ansvarar för att den del av företaget som jag kommer att äga är enskild egendom. Jag är gift så jag antar att ett avtal mellan mig och min fru måste upprättas där det är klarlagt att hustrun inte kan få hälften av mina aktier vid en eventuell skilsmässa ..? Hur går jag tillväga för att ordna fram ett sådant intyg som sedan håller juridiskt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid en bodelning är att all egendom delas upp mellan makarna, eftersom all egendom som inte är enskild egendom är så kallat giftorättsgods, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Egendom som en make äger kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Det innebär att den egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning.

Genom ett äktenskapsförord kan makar på så vid bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Sedan ska även äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket. Äktenskapsförordet är giltigt från den dag då det ges in till Skatteverket, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Vid upprättande av ett äktenskapsförord är det vanligt att anlita en jurist. Detta är en fördel då det kan anpassas till just er situation och juristen kan även svara på eventuella frågor ni har om just ert äktenskapsförord. Därför rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå via www.lawline.se/boka eller tel. 08–53330004. De kan hjälpa dig att upprätta ett korrekt äktenskapsförord.

Vill du läsa mer om äktenskapsförord och registrering rekommenderar jag dig att besöka Skatteverkets hemsida.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95665)