Upprätta äktenskapsförord efter äktenskapsskillnad

2016-08-14 i Make
FRÅGA
Mina barns (26 och 30 år) pappa är norsk, bor och är gift där. Undrar om ni vet svaret på äktenskapsförord kan upprättas efter att den ena parten får en dödlig sjukdom. Frågan gäller i första hand egendom som paret införskaffat tillsammans under sitt äktenskap . Två av dessa ligger i utlandet . Med vänlig hälsning,M
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskapsförord är ett avtal som ingås av makar eller blivande makar. Då du redan skilt dig från dina barns pappa bör alla ägandefrågor redan ha uppklarats vid en bodelning. Om han exempelvis fick egendomen i utlandet, men nu har fått en dödlig sjukdom, är det era barn som kan göra anspråk på hans egendom genom att utnyttja sin s.k. laglott om han skulle avlida. Hans nuvarande make har sedan rätt till det som återstår genom arvsrätten mellan makar.

Ett frågetecken som uppstår är dock om det verkligen svensk lag och inte norsk som ska tillämpas i fallet, då pappan bor och är gift i Norge. Samtidigt tror jag som sagt att man aldrig kan upprätta ett äktenskapsförord retroaktivt och begära omfördelning av egendom som en f.d. make redan har fått.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (441)
2020-10-23 Arvsrätt för efterlevande make vid testamente
2020-10-18 Vad händer med testamentet om vi upprättar äktenskapsförord?
2020-10-10 Frågor inför äktenskap
2020-09-28 Hur arv beräknas om äktenskapsförord saknas

Alla besvarade frågor (85590)