Upplysa arbetsgivare om sjukfrånvaro

2016-02-10 i Sjuk
FRÅGA
Måste man ringa varje dag och sjukanmäla sig från jobbet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att åtnjuta sjuklön, vilket din arbetsgivare betalar ut till dig som arbetstagare, krävs att du sjukanmäler dig hos din arbetsgivare från och med första dagen som du insjuknar och avser att frånvara hos jobbet. Den första dagen som en du som arbetstagare är sjuk kallas karensdag och den får du inte betalt för. Är man sjuk mer än åtta (8) dagar krävs läkarintyg för att din arbetsgivare ska kunna göra en bedömning av om sjuklön ska fortsätta att utbetalas. Sjuklön betalas ut under 14 dagar. Från dag 15 måste din arbetsgivare meddela försäkringskassan om du fortfarande är sjuk, den ersättning som du därefter kan få utbetalad till dig kallas sjukpenning.

Mer om sjuklön och sjukpenning finns att läsa på försäkringskassans hemsida.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll