Upplösning av samäganderätt

2017-01-23 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej, jag fick i gåva 50% i ett tvåfamiljshus av min mamma. Året därpå gick hon bort och då delades den resterande delen mellan mig och min syster. Så jag äger då i detta fall 75% av fastigheten. Nu är det så att min syster vill sälja. Kan hon då begära, att hela fastigheten säljs? Borde inte jag som äger majoriteten, kunna neka detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då fastigheten är samägd är lagen om samäganderätt (SamL) tillämplig.

Inledningsvis, samägande kan upphöra på flera olika sätt, bland annat genom att sälja till utomstående person med hjälp av en fastighetsmäklare, detta förfarande kräver emellertid att samtliga delägare är överens om det, se härom 2 § SamL. Det är alltså inte möjligt för din syster att besluta om ett sådant förfarande.

Om ni inte är överens kan emellertid fastigheten komma att säljas på offentlig auktion om inte denna möjlighet avtalats bort mellan er. Se härom 6 § SamL som säger att "envar delägare i samfällt gods" har rätt att begära ett sådant förfarande. Som delägare kan du då normalt sett inte förhindra att försäljningen genomförs, du har dock (också enligt 6 § SamL) möjlighet att få försäljningen framskjuten om det föreligger synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara exempelvis om det på grund av lågkonjunktur inte går att få ett skäligt pris.

Vid den offentliga auktionen får du vara med och buda. De kostnader som uppstår i samband med auktionen betalas proportionerligt mellan alla delägare, se 15 § SamL. I samband med den offentliga auktionen kan ni också begära att tingsrätten fastställer ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under, se 9 § SamL.

Sammanfattningsvis: din syster har rätt att begära att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion, förutsatt att inte något annat är avtalat mellan er. För övriga åtgärder krävs emellertid samtliga delägares samtycke.

Slutligen, det finns emellertid ingenting som hindrar dig och din syster från att avtala om en annan lösning, exempelvis att du köper ut din syster för en viss summa pengar. Priset kan då räknas ut exempelvis genom att ni anlitar en oberoende värderingsman, denna värdering kan ni sedan ha som riktmärke vid värderingen av andelen.

Samäganderättslagen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95763)