Upplösning av samäganderätt

Hej, jag fick i gåva 50% i ett tvåfamiljshus av min mamma. Året därpå gick hon bort och då delades den resterande delen mellan mig och min syster. Så jag äger då i detta fall 75% av fastigheten. Nu är det så att min syster vill sälja. Kan hon då begära, att hela fastigheten säljs? Borde inte jag som äger majoriteten, kunna neka detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då fastigheten är samägd är lagen om samäganderätt (SamL) tillämplig.

Inledningsvis, samägande kan upphöra på flera olika sätt, bland annat genom att sälja till utomstående person med hjälp av en fastighetsmäklare, detta förfarande kräver emellertid att samtliga delägare är överens om det, se härom 2 § SamL. Det är alltså inte möjligt för din syster att besluta om ett sådant förfarande.

Om ni inte är överens kan emellertid fastigheten komma att säljas på offentlig auktion om inte denna möjlighet avtalats bort mellan er. Se härom 6 § SamL som säger att "envar delägare i samfällt gods" har rätt att begära ett sådant förfarande. Som delägare kan du då normalt sett inte förhindra att försäljningen genomförs, du har dock (också enligt 6 § SamL) möjlighet att få försäljningen framskjuten om det föreligger synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara exempelvis om det på grund av lågkonjunktur inte går att få ett skäligt pris.

Vid den offentliga auktionen får du vara med och buda. De kostnader som uppstår i samband med auktionen betalas proportionerligt mellan alla delägare, se 15 § SamL. I samband med den offentliga auktionen kan ni också begära att tingsrätten fastställer ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under, se 9 § SamL.

Sammanfattningsvis: din syster har rätt att begära att fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion, förutsatt att inte något annat är avtalat mellan er. För övriga åtgärder krävs emellertid samtliga delägares samtycke.

Slutligen, det finns emellertid ingenting som hindrar dig och din syster från att avtala om en annan lösning, exempelvis att du köper ut din syster för en viss summa pengar. Priset kan då räknas ut exempelvis genom att ni anlitar en oberoende värderingsman, denna värdering kan ni sedan ha som riktmärke vid värderingen av andelen.

Samäganderättslagen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lycka till!

Vänligen,


Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000