Upplösning av samäganderätt

2016-07-01 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är 4 syskon som ärvt en fritidsstuga av vår mor. Två stycken vill sälja och har anlitat mäklare och fått en värdering till stånd och läggas ut till försäljning (1 650 000 utgångspris) i augusti. Detta utan att informera eller ens rådfrågat oss två som inte vill sälja.Min fråga:Får det verkligen gå till så här? Vad kan vi göra?
SVAR

Hej!

Då fastigheten är samägd är lagen om samäganderätt (LoS) tillämplig, den hittar du här.

Inledningsvis, samägande kan upphöra på flera olika sätt, bland annat genom att sälja till utomstående person med hjälp av en fastighetsmäklare, detta förfarande kräver dock att samtliga delägare är överens om det, se härom 2 § LoS. Det är alltså inte möjligt för två av fyra personer att besluta om ett sådant förfarande.

Emellertid kan, om delägarna inte är överens som i ert fall, fastigheten komma att säljas på offentlig auktion om inte denna möjlighet avtalats bort mellan er, se 6 § LoS. Övriga delägare kan då normalt sett inte förhindra att försäljningen genomförs, ni har dock möjlighet att få försäljningen framskjuten om det föreligger synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara exempelvis om det på grund av lågkonjunktur inte går att få ett skäligt pris. Vid den offentliga auktionen får du och de övriga delägarna vara med och buda. De kostnader som uppstår i samband med auktionen betalas proportionerligt mellan alla delägare, se 15 § LoS. I samband med den offentliga auktionen kan ni också begära att tingsrätten fastställer ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under, se 9 § LoS.

Sammanfattningsvis kan ni påpeka att det krävs samtligas samtycke för att få förfoga av det samfällda godset och sälja det via fastighetsmäklare. Emellertid kan ni inte utan synnerliga skäl motsätta er en försäljning via offentlig auktion om en sådan skulle bli aktuell.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (570)
2021-03-06 Hyra ut samägd fastighet till delägare och hur påverkar det utköp?
2021-02-28 Samäganderättsavtal
2021-02-28 Tvångsinlösen av samägd fastighet
2021-02-17 Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?

Alla besvarade frågor (89960)