Upplöses äktenskap automatiskt vid dödsfall?

FRÅGA
Min make gick bort för 6 år sedan min undran är om vi per automatik blev lagligt skilda då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt kan äktenskap upplösas på två sätt, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § äktenskapsbalken).

Vid ena makens dödsfall upphör äktenskapet automatiskt i samband med själva dödsfallsregistreringen. Läkaren som konstaterar dödsfallet lämnar ett dödsbevis till Skatteverket som sedan registrerar dödsfallet. När så sker upplöses även äktenskapet i äktenskapsregistret.

Processen medför att efterlevande make/maka kan ingå giftermål igen utan att det föreligger något äktenskapshinder (se 2 kap. 4 § äktenskapsbalken) och utan några andra formella krav än de som vanligen gäller vid giftermål.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (945)
2019-06-19 Vilka för- och nackdelar finns det med äktenskapsförord?
2019-06-19 Hur gör man egendom enskild och vad innebär det?
2019-06-18 Gäller äktenskapsförord på samma sätt vid dödsfall som skilsmässa?
2019-06-18 Kan en make förhindra försäljningen av en gemensam bostad?

Alla besvarade frågor (70089)