Upplöses äktenskap automatiskt vid dödsfall?

FRÅGA
Min make gick bort för 6 år sedan min undran är om vi per automatik blev lagligt skilda då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt kan äktenskap upplösas på två sätt, antingen genom äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § äktenskapsbalken).

Vid ena makens dödsfall upphör äktenskapet automatiskt i samband med själva dödsfallsregistreringen. Läkaren som konstaterar dödsfallet lämnar ett dödsbevis till Skatteverket som sedan registrerar dödsfallet. När så sker upplöses även äktenskapet i äktenskapsregistret.

Processen medför att efterlevande make/maka kan ingå giftermål igen utan att det föreligger något äktenskapshinder (se 2 kap. 4 § äktenskapsbalken) och utan några andra formella krav än de som vanligen gäller vid giftermål.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1032)
2019-12-11 Äganderättsfrågor i äktenskapsförord
2019-12-08 Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

Alla besvarade frågor (75542)