Upplösande av samäganderätt

2016-09-05 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hur säger jag upp det samäganderättsavtal jag har med min fd maka gällande vårt fritidshus?
SVAR

Hej!

Frågor som rör samäganderätt behandlas av lag om samäganderätt (samäganderättslagen).

Ett samägande kan upphöra på flera olika sätt. Ekonomiskt uppnår ni normalt sett bäst resultat om fastigheten säljs till utomstående köpare med hjälp av en fastighetsmäklare. Ett alternativ är att din f.d. maka köper ut dig, priset kan då räknas ut exempelvis genom att ni anlitar en oberoende värderingsman, denna värdering kan ni sedan ha som riktmärke vid värderingen av andelen.

Är ni inte överens, vilket jag tolkar är situationen i ert fall, kan du ansöka hos rätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, givet att denna möjlighet inte avtalats bort. Övriga delägare (i detta fallet din f.d. maka) kan då normalt sett inte motsätta sig en utbjudning till offentlig auktion, emellertid kan delägaren (din f.d. maka) få anstånd med auktionen om synnerliga skäl föreligger, se härom 6 § samäganderättslagen. Vid auktionen får du och övriga delägare lämna bud, de kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, se härom 15 § samäganderättslagen.

Vid offentlig auktion kan ni även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under - d.v.s. inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan fastigheten inte säljas. Se härom 9 § samäganderättslagen.

Sammanfattningsvis - om ni är överens kan ni gemensamt sälja fastigheten, ett ytterligare alternativ är att din f.d. maka köper ut dig och det sista alternativet är att du ansöker om offentlig auktion hos tingsrätten.

Lag om samäganderätt hittar du här.

Lycka till!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88267)