Upplåtande av nyttjanderätt/jakträtt.

2018-05-17 i Jakt
FRÅGA
Kan jag upplåta min jakträtt på min egen mark till en kompis som jagar när jag själv inte gör det?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nyttjanderätt:

I normalfallet när man tillåter annan att använda sin mark/fastighet rör det sig om nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär ett avtal där man som sagt upplåter en rätt till annan att nyttja mark. Saker som t.ex. jakt ingår detta begrepp (7 kap. 3§ Jordabalk). Nyttjanderätten upplåtas antingen muntligen eller skriftligen.

Jakt:

När det gäller jakt krävs det tillstånd för att få jaga på egen mark samt att man inte jagar skyddade arter. Om du har alla tillstånd som fordras för jakt samt har tillstånd att jaga på din mark har din kompis också det. Huvudregeln är att fastighetsägaren har jakträtten på sin fastighet (10§ jaktlag) och endast denne kan upplåta rätten (14§ jaktlag).

Vänligen

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (20)
2019-06-30 Jaktledare vid älgjakt
2019-02-18 Brott mot muntlig överlåtelse av jakträtt för parts livstid
2019-02-13 Vad gäller om VVO och upplåtelse av jakträtt?
2018-12-31 Jakträtt utan skriftligt avtal

Alla besvarade frågor (73767)