FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt17/05/2018

Upplåtande av nyttjanderätt/jakträtt.

Kan jag upplåta min jakträtt på min egen mark till en kompis som jagar när jag själv inte gör det?

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nyttjanderätt:

I normalfallet när man tillåter annan att använda sin mark/fastighet rör det sig om nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär ett avtal där man som sagt upplåter en rätt till annan att nyttja mark. Saker som t.ex. jakt ingår detta begrepp (7 kap. 3§ Jordabalk). Nyttjanderätten upplåtas antingen muntligen eller skriftligen.

Jakt:

När det gäller jakt krävs det tillstånd för att få jaga på egen mark samt att man inte jagar skyddade arter. Om du har alla tillstånd som fordras för jakt samt har tillstånd att jaga på din mark har din kompis också det. Huvudregeln är att fastighetsägaren har jakträtten på sin fastighet (10§ jaktlag) och endast denne kan upplåta rätten (14§ jaktlag).

Vänligen

Henrik BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000