Upplåta jakträtt

2018-01-30 i Jakt
FRÅGA
Hejsan!Jag undrar om man kan överlåta en jakträtt inom släkten?Min moster och hennes man äger ett par skogsskiften inom ett viltvårdsområde. Så dom har jakträtt men jagar inte, så jag undrar om dom kan överlåta jakträtten till mig? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Upplåta jakträtt

Precis som du skriver tillkommer jakträtten som huvudregel för viss mark den som äger marken (10 § jaktlagen). I och med att jakträtten är knuten till fastigheten kan den inte i sig överlåtas/säljas – däremot kan den upplåtas/hyras ut.

I och med att din moster och hennes man äger jakträtten har de också rätt att bestämma vem som får jaga där. En möjlighet för dig att få jaga på marken är alltså att be om lov och få godkännande inför varje jakt. En annan lösning är att avtala om jakträttsupplåtelse. En jakträttsupplåtelse är ett avtal som, under vissa förutsättningar, ger dig nyttjanderätt till fastigheten i fråga om jakt (7 kap 3 § jordabalken). Det hela fungerar alltså som en hyra av jakträtten på den aktuella marken, där du har rätt att utnyttja jakträtten utan att be om lov inför varje tillfälle. Svenska jägareförbundet har tagit fram en mall för hur avtalet skulle kunna se ut.

Värt att tänka på om ni bestämmer er för att ingå avtal om jakträttsupplåtelse är följande:

– Som jakträttshavare har du inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt utan samtycke från din moster och hennes man (14 § jaktlagen). Rent praktiskt innebär detta att det antagligen inte är några problem om du någon gång och i mindre utsträckning tar med en vän eller bekant på jakt. Däremot har du inte rätt att regelmässigt låta andra jaga på marken, sälja eller hyra ut jakträtten.

– Ni kan själva reglera om avtalet ska gälla tillsvidare (tills det sägs upp) eller för en bestämd tidsperiod. Avtal där du betalar för jakträtten är dock som längst bindande i 50 år – därefter måste det förnyas (7 kap 5 § jordabalken). Om giltighetstiden inte bestämts eller bestämts till minst ett år och ni inte reglerar avtalets uppsägning, krävs skriftlig uppsägning senast sex månader före avtalstidens utgång. I annat fall sker en automatisk förlängning med fem år eller den kortare tid som första avtalet avsåg. (16 § jaktlagen & 8 kap 8 § jordabalken)

– Du har rätt att registrera jakträtt du betalar för i fastighetsregistret (7 kap 10 § jordabalken). En praktisk följd av detta är att en eventuell ny ägare till fastigheten inte kan motsätta sig din rätt. Detta skydd finns också genom att ni har ett giltigt skriftligt avtal (7 kap 13 § jordabalken).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du närmre frågor om innehållet i ett avtal om jakträttsupplåtelse, eller frågor om något annat, är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (24)
2020-05-17 Vem har bevisbördan för muntlig gåva av fastighet med tillhörande jakträtt?
2020-04-22 Möjlighet att förbjuda jakt på egen mark
2020-04-07 Begränsning av fiskekort till lokalt bosatta
2019-11-27 Skyldighet att informera grannar vid jakt

Alla besvarade frågor (80629)