Upphovsrätt på låttexter

2016-09-06 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Får man använda sig av andras låttexter på sina konstverk?
SVAR

Hej!

Din fråga rör förhållandena kring upphovsrätt och användningen av en låttext, vilket regleras i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).
Enligt URL 1:1 har den som skapat ett verk upphovsrätt till verket. Enligt URL 1:1 punkt 3 omfattar detta även musikaliska verk, såsom melodier och låttexter.
Enligt 1:2 URL innebär denna upphovsrätt en uteslutande rätt för skaparen av verket att förfoga över verket, antingen i ursprungligt eller förändrat skick.

Svaret på din fråga skulle alltså vara att det inte är tillåtet att använda sig utav någon annans låttext på dina konstverk, utan lov från upphovsmannen till dessa låttexter. Det finns dock ett undantag i 2 kapitlet 22 § URL, nämligen rätten att citera.
Enligt 2:22 URL får man citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. God sed innebär i det här fallet att man inte utnyttjar citat för att försöka kringgå upphovsrätten, utan menar att man endast ska återge så mycket som är lämpligt i fallet. Viktigt är också att:

upphovsmannen skall anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (ofta dennes namn och titeln på det citerade verket),ett verk inte får ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks,verket får inte göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannen.

Om dessa tre punkter är uppfyllda är det alltså tillåtet att citera verket i det sammanhang man vill, till exempel när man skapar sina egna konstverk.

Hoppas detta gett dig svar på din fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (272)
2021-01-19 Ofullständig fråga
2020-11-30 Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?
2020-10-21 Får jag ladda ner videor från nätet?
2020-08-31 Is it legal to sell items on Instagram and make money?

Alla besvarade frågor (88286)