Upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Vi är sambo, men har inget avtal.Jag äger hus och allt, han flyttade in hos mig.Vi har byggt och delat kostnader för en garage. Hur är det när vi separerar med garage och allt jag köpte själv för huset?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om samboegendom

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, kan någon av samborna begära en bodelning. Bodelning innebär att sambornas samboegendom fördelas lika mellan dem enligt 8 § sambolagen. Samboegendom utgörs enligt 3 § sambolagen av bostad och bohag om det förvärvats för gemensamt bruk. Med bohag avses bland annat möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Däremot räknar man inte in sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk. Vidare räknar man enligt 7 § sambolagen inte heller in sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål. Med bostad avses fast egendom som utgör sambornas gemensamma bostad och som är förvärvad för gemensam användning.

Bedömningen i ditt fall

Om du köpte huset före ni inledde erat förhållande och det inte var avsett att den skulle användas gemensamt med din sambo, kommer den inte utgöra samboegendom. All inredning och dylikt som du själv köpt för huset kommer emellertid betraktas som samboegendom i form av bohag om det förvärvats efter att han flyttat in hos dig, se 6 § sambolagen. Garaget torde betraktas som en del av bostaden varför äganderätten enbart tillfaller dig och ska således inte betraktas som samboegendom.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2522)
2020-01-19 Samboegendom eller inte
2020-01-17 Samboförhållande - vad gäller angående mina bilar?
2020-01-14 Är möbler som köptes tre månader innan vi blev sambos samboegendom?
2020-01-14 Vad är samboegendom?

Alla besvarade frågor (76385)