Upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Vi är sambo, men har inget avtal.Jag äger hus och allt, han flyttade in hos mig.Vi har byggt och delat kostnader för en garage. Hur är det när vi separerar med garage och allt jag köpte själv för huset?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om samboegendom

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, kan någon av samborna begära en bodelning. Bodelning innebär att sambornas samboegendom fördelas lika mellan dem enligt 8 § sambolagen. Samboegendom utgörs enligt 3 § sambolagen av bostad och bohag om det förvärvats för gemensamt bruk. Med bohag avses bland annat möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Däremot räknar man inte in sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk. Vidare räknar man enligt 7 § sambolagen inte heller in sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål. Med bostad avses fast egendom som utgör sambornas gemensamma bostad och som är förvärvad för gemensam användning.

Bedömningen i ditt fall

Om du köpte huset före ni inledde erat förhållande och det inte var avsett att den skulle användas gemensamt med din sambo, kommer den inte utgöra samboegendom. All inredning och dylikt som du själv köpt för huset kommer emellertid betraktas som samboegendom i form av bohag om det förvärvats efter att han flyttat in hos dig, se 6 § sambolagen. Garaget torde betraktas som en del av bostaden varför äganderätten enbart tillfaller dig och ska således inte betraktas som samboegendom.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
2DHallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-16 02:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2392)
2019-09-14 sambor och deras egendom
2019-09-13 Sambo nekas tillträde till bostad, rätt till sina tillhörigheter
2019-09-09 Vad som avses med sambor
2019-09-09 När gäller sambolagen och vad innebär den för det fall vi separerar? Hur blir det om en av samborna dör och personen äger ett hus: måste den andre sambon flytta då eftersom det inte är dennes hus? Blir vårt gemensamma barn ägare? Hur gör jag då om barnet

Alla besvarade frågor (72862)