Upphörande av provanställning

Hej,

Jag hade en provanställning men blev uppsagd av min arbetsgivare i förväg. Min arbetsgivare gav mig ett papper att skriva på där det stod att vi var överens om att avsluta anställningen från och med dagens datum. Jag skrev på pappret (hade inget annat val riktigt) och förväntade mig få två veckors uppsägningstid vilket står i lagen. Arbetsgivaren bad mig gå på dagen och ville inte att jag skulle arbeta mina två veckor på uppsägningstiden fastän att jag var villig att göra det. Jag gjorde som hen sade och gick hem när jag avslutat mina sista uppgifter och kom inte tillbaka, dock förväntade jag mig att få lön för dessa två veckor av uppsägningstiden då jag trodde jag hade rätt till detta, men det kom aldrig någon lön för dessa två veckor som var min uppsägningstid. Har inte jag rätt till min lön under uppsägningstiden så länge jag står till arbetsgivarens förfogande? Jag står ju för min del av avtalet inom uppsägningstiden. Att arbetsgivaren bad mig gå på dagen anser jag inte ska påverka mig. Jag hade en heltidstjänst med fast månadslön. Jag vill kräva pengarna från arbetsgivaren nu i efterhand men vill först veta om jag har rätten på min sida!

Kan nämnas också att jag inte hittade ett annat jobb under uppsägningstiden så det var inte så att jag gick till ett annat jobb istället.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågor om anställningsförhållandet regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).


Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättningen att prövotiden är högst sex månader och om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. Det är tillåtet att avbryta en provanställning före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och arbetsgivaren har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Arbetsgivaren behöver alltså inte ange någon saklig grund till varför han/hon vill avbryta provanställningen.

Om en arbetsgivare avser att avbryta provanställningen i förtid eller avbryta den innan den övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det minst 14 dagar i förväg, 31 § LAS. Då en arbetstagare är fackligt organiserad ska arbetsgivaren, i samband med underrättelsen, också varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Denna s.k varseltid är inte samma sak som uppsägningstid och om det inte står skrivet i eventuellt kollektivavtal så finns det inget explicit krav på uppsägningstid när det gäller provanställningar.

Om arbetsgivaren inte iakttar varseltiden och därmed bryter mot sina skyldigheter enligt LAS kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren, 38 § LAS. Viktigt att understryka är dock att ett åsidosättande av underrättelseskyldigheten enligt 31 § inte medför att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en arbetsgivare avbrutit en provanställning utan att ha beaktat skyldigheten att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren men att anställningen ändå förblir avslutad. Arbetsgivaren kan alltså bli skyldig att betala ut allmänt skadestånd för brott mot 31 §. Däremot har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön, (se AD 2003 nr 115). Du har dock givetvis rätt till lön och andra anställningsförmåner för den tid du faktiskt arbetar där.

Om arbetsplatsen har kollektivavtal är det vanligt att villkoren för provanställningen regleras i det. Reglerna kring detta kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtal. I vissa kollektivavtal benämns varseltiden dessutom som uppsägningstid. Jag kan därför rekommendera att du kollar upp vad som gäller enligt eventuellt kollektivavtal med din fackliga organisation, för just dig. Finns det ett eventuellt kollektivavtal med avvikande regler, gäller alltså istället dessa.

Vad du kan göra nu

När det gäller provanställningar kan man inte ifrågasätta giltigheten av anställningens upphörande med stöd av LAS, eftersom arbetsgivaren har rätt att avbryta anställningen innan prövotidens utgång utan att ange skäl varför. Då arbetsgivaren inte iakttagit skyldigheten att underrätta om anställningens upphörande 14 dagar i förväg kan du dock ha rätt till skadestånd. Min rekommendation är att du vänder dig till facket för hjälp med detta, om du är fackligt organiserad. När en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren dessutom alltid varsla facket om arbetstagaren är fackligt organiserad. Detta ska ske för att även de ska kunna agera.


Hoppas att detta svar kan vara behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo