Upphör en fullmakt att gälla om fullmaktsgivaren blir dement?

2020-01-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Upphör en fullmakt att gälla om fullmaktsgivaren blir dement efter det att fullmakten har givits?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL). Huvudregeln är att fullmakten fortfarande gäller, trots att fullmaktsgivaren blir dement. Undantaget är om fullmaktsgivaren får en förvaltare enligt föräldrabalken. Då kan fullmäktigen inte ingå avtal som omfattas av förvaltarskapet (22 § AvtL). Fullmakten upphör alltså att gälla för sådana avtal och liknande som endast förvaltaren får ingå.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1270)
2020-02-26 Vad händer om säljaren inte skickar in ägarbytet på bil efter köp?
2020-02-24 Fast pris kontra pris enligt procentsats?
2020-02-18 Vad gör jag när advokaten inte skickar mina handlingar?
2020-02-13 Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?

Alla besvarade frågor (77462)