Upphör ansvaret för en hyreslägenhet vid besiktningen eller vid själva avflytten?

2021-07-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan jag anse mig vara ansvarsfri efter godkänd lägenhetsbesiktning? Kan hyresvärden t.ex i efterhand kräva ny städning trots att lägenhetens skick redan godkänts vid besiktningen vid utflyttning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om du har blivit uppsagd eller om du har sagt upp hyresavtalet av egen vilja, slutar avtalet gälla den dagen det är bestämt, du ska då lämna lägenheten senast klockan 12 nästföljande dag, se 12 kap 7 § jordabalken.

Det innebär att avtalet har slutat gälla vid den tidpunkten, och att dina förpliktelser mot hyresvärden upphör. Av ditt brev framgår det att lägenheten har genomgått en godkänd besiktning. Allt är naturligtvis beroende när du genomförde besiktningen. Om du har genomfört en besiktning och sedan fortsatt bo i lägenheten utan att städa, måste du ta ansvar för tiden efter besiktningen, fram till dagen då avtalet löper ut.

Om besiktningen var det sista du gjorde innan du lämnade tillbaka lägenheten, går ansvaret över på hyresvärden för de skador som uppkommer efter avtalets avslut.

Du har alltså ansvar för att lägenheten håller gott skick ända fram till avtalet löpt ut och du lämnat lägenheten. Om det råder oklarheter mellan dig och din hyresvärd är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?