FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut01/07/2022

Upphävt avtalsservitut

Hej, vi hade ett gammalt avtalsservitut som av lantmäteriet har upphävts 2018, ingen har ansökt om att förnya och vi vill inte. Vi var tjänande fastighet. Båda fastigheterna har bytt ägare. Min fråga är om vi fortfarande måste låta grannen köra här, de underhåller inte vägen,de använder den på ett sätt som inte var avsett. Vad kan vi göra ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering om servitut återfinns i jordabalkens 14e kapitel

Ett avtalsservitut gäller obegränsat och följer med fastigheten och inte ägaren. Om avtalsservitutet upphävts av Lantmäteriet finns det inte längre. Då upphävs härskande fastighetens rätt till att nyttja den tjänande fastigheten. 

Om det är er privata tomt får ingen passera den utan er tillåtelse, det kan vara ett hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). 

Man har rätt att passera annans mark om man inte stör eller förstör enligt allemansrätten. Det framstår dock av frågan som att det är er privata tomt eftersom det tidigare krävts ett servitut.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Nilufer NouriRådgivare