Upphävande av offert tecknad på distans

FRÅGA
Vi har godkänt en offert ang renovering av ett badrum via internet på en sida som heter "Min offert". Gäller här distansköplagen om vi vill häva avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!

För att det ska vara ett distansavtal i lagens mening krävs det att all kommunikation med badrumsrenoverarna har skett på distans och att det finns ett av företaget organiserat system för att ingå avtal på distans, ex. som i Ert fall genom en hemsida, 1 kap. 2§, lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen).

Distansköplagen tillämpas till konsumentens fördel, den kan alltså inte bli giltig till er nackdel.

Ert avtal omfattas av distanslagen, 2 kap. 1 §, 2 p. Att ert avtal omfattas kan utläsas é contrario då om- och tillbyggnad samt renovering inte faller under den här punkten.

Ni ska om ni vill häva avtalet göra detta inom 14 dagar (kalenderdagar) från det att ni ingick avtalet med renoveringsföretaget, 2 kap. 12§ 1 st. Ni kan lämna meddelande om detta på deras hemsida och då föreligger det en skyldighet för företaget att bekräfta mottagandet av Ert meddelande om hävning av avtalet, 2 kap. 10§.

Hoppas att ni har fått svar på Er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll