Upphävande av LVU

2016-12-22 i Myndigheter
FRÅGA
Om förvaltningsrätten beslutar att upphäva lvu enligt paragraf 6 får jag åka och hämta mina barn utan problem hem då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att det är ditt barn och inte du som har blivit omedelbart omhändertagen enligt 6§ LVU. Eftersom förvaltningsrätten har upphävt tvångsvården har socialtjänsten inte längre någon möjlighet att hålla kvar ditt barn mot din eller dennes vilja. Vård enligt socialtjänstlagen kan fortfarande vara ett alternativ för ditt barn, men då på frivillig väg, eftersom socialtjänstlagen bygger på självbestämmande och respekt för den personliga integriteten, (SoL 1kap 1§). Så länge du fortfarande är vårdnadshavare så föreligger inget hinder för dig att hämta barnet.

Hoppas att det är svar på din fråga!

Rickard Essung
Fick du svar på din fråga?