Upphävande av äktenskapsförord

Om ett äktenskapsförord skrivits tex. 2010 och man sedan skriver ett testamente 2012, där det framgår att tidigare förordnanden upphävs. Då gäller väl inte äktenskapsförordet längre?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken stadgas att egendom som gjorts enskild genom ett äktenskapsförord kan åter göras till giftorättsgods genom ett nytt äktenskapsförord. Man ersätter således ett gammalt äktenskapsförord med ett nytt.

Ett testamente aktualiseras vid testators dödsfall, medan ett äktenskapsförord aktualiseras vid äktenskapsskillnad (kan vara både vid skilsmässa och dödsfall). Detta innebär att om äktenskapet skulle upphöra p.g.a. skilsmässa kommer testamentet inte att "ta ut" det gamla äktenskapsförordet, då detta endast blir aktuellt vid dödsfall. Om ni vill vara säkra på att innehållet i det gamla äktenskapsförordet inte längre ska gälla, råder jag er därför att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Lawline har ett nära samarbete med duktiga jurister som kan hjälpa er att upprätta ett sådant. Ni hittar länken på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning