Upphävande av äktenskapsförord

FRÅGA
Om ett äktenskapsförord skrivits tex. 2010 och man sedan skriver ett testamente 2012, där det framgår att tidigare förordnanden upphävs. Då gäller väl inte äktenskapsförordet längre?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I 7 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken stadgas att egendom som gjorts enskild genom ett äktenskapsförord kan åter göras till giftorättsgods genom ett nytt äktenskapsförord. Man ersätter således ett gammalt äktenskapsförord med ett nytt.

Ett testamente aktualiseras vid testators dödsfall, medan ett äktenskapsförord aktualiseras vid äktenskapsskillnad (kan vara både vid skilsmässa och dödsfall). Detta innebär att om äktenskapet skulle upphöra p.g.a. skilsmässa kommer testamentet inte att "ta ut" det gamla äktenskapsförordet, då detta endast blir aktuellt vid dödsfall. Om ni vill vara säkra på att innehållet i det gamla äktenskapsförordet inte längre ska gälla, råder jag er därför att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Lawline har ett nära samarbete med duktiga jurister som kan hjälpa er att upprätta ett sådant. Ni hittar länken på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1146)
2020-09-14 Vilka skäl finns för underrättelse till Skatteverket om förrättad vigsel?
2020-09-10 Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen
2020-09-08 Om äktenskapsförord
2020-09-08 Hur gör man om man vill gifta sig med sitt adoptivsyskon?

Alla besvarade frågor (84164)