Upphäva servitut

2016-10-25 i Servitut
FRÅGA
Avsluta servitut? Vi är några fastigheter som delat på en brunn. Det finns servitut. Nu har samtliga fastigheter dragit in vatten och avlopp kommunalt och behöver inte dela brunn längre. Vi som har brunnen på vår fastighet vill säga upp servitutet och bygga på den plats brunnen står idag, men en granne vill inte skriva på avslutet trots att dom inte längre är anslutna till brunnen. De menar att de ev vill ha tillgång till vattnet för att bevattna med. Är det en giltigt skäl att ha kvar ett servitut? Kan vi inte avsluta servitutet så länge de inte skriver på?
SVAR

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Utgångspunkten för servitut är att servitut inte kan sägas upp utan att parterna är överens. Detta för att servitut vanligtvis gäller utan tidsbegränsning.

Ett servitut får dock upphävas på grund av förändrade förhållanden. Enligt 7:5 2 st FBL (se här) får servitutet upphävas om ändrade förhållanden gjort att den härskande fastigheten (dina grannar) inte längre behöver servitutet. De ändrade förhållandena i ditt fall skulle vara att dina grannar har dragit in kommunalt vatten och ändamålet med servitutet inte längre uppfylls av servitutet.

Det kan vara en idé i ditt fall att undersöka villkoren för servitutet noggrannare. Framgår där att servitutet avser exempelvis vattenutvinning för dricksvatten bör de inte kunna motsätta sig om de dragit in kranvatten i fastigheten. Är servitutet mer generellt utformat kan det dock finnas större problem.

Jag hoppas att svaret var dig behjälpligt!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88120)