Upphäva samägande av hund

2021-01-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
När 2 st står på köpekvitto för hunden och de separerar måste då den andra köpa ut hunden för hela köpeskillingen som hunden kostade för att lösa den andra från ägarskap
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Djur betraktas enligt lag som en lös egendom vilket kan utläsas genom 1 kap. 1 § jordabalken som reglerar vad som är fast egendom, en motsatt tolkning innebär att allt annat (inklusive djur) blir att betrakta som lös egendom. Lös egendom är ett begrepp som omfattar begreppet lös sak. I och med detta så kan det konstateras att det därmed är möjligt att samäga ett djur i enlighet med lagen om samäganderätt (1 § lag om samäganderätt).

I ditt fall
Om två stycken betalade för hunden och det var menat att de skulle äga hunden gemensamt så innebär det att de i och med köpet blev samägare till hunden i enlighet med lagen om samäganderätt och de har därmed en lika stor rätt till hunden (1 § lag om samäganderätt).

För att avgöra hur hanteringen av hunden ska ske framöver så behöver dessa två komma överens. Den ena ägaren får i huvudsak inte vidta en åtgärd med hunden utan den andre ägarens samtycke (2 § lag om samäganderätt). Om dessa två däremot inte kan komma överens om hur de ska hantera hunden framöver så kan de vända sig till tingsrätten som får hantera ärendet.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (569)
2021-02-28 Samäganderättsavtal
2021-02-28 Tvångsinlösen av samägd fastighet
2021-02-17 Kan jag tvingas sälja vårat samägda hus?
2021-01-31 Går det att samäga bostadsrätt för att göra det möjligt för ena parten att bo i bostaden?

Alla besvarade frågor (89898)