Uppföljningsärende gällande försörjningskrav och krav på bostad vid ansökan om permanent uppehållstillstånd

Hej, Jag har haft ett arbetstillstånd i nästan 4 år, och ska söka ett permanent uppehållstillstånd nästa år när jag förlänger mitt arbetstillstånd. Jag söker tillståndet bara för mig själv. Just nu bor jag tillsammans med en kompis i en 2-rok lägenhet, som jag hyrt i andrahand. Andrahandskontraket är godkänt av bostadsrättsföreningen, men på kontraktet så står bara mitt namn som hyresgäst. Jag är också den som betalar hyran. Både jag och min kompis är folkbokförda på lägenheten, och min hyresvärd är ok med det. Kontraktet skrivs med 1-år hyresperiod i taget, och hyresvärden är ok med att förlänga det. Skulle ett sånt kontrakt uppfylla boendekravet för mitt permanent tillstånds ansökan ? Tack.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


I samband med ditt förra köp av en expressutredning uppgav du följande:


Tjena, jag har en fråga om boendekravet för permanent uppehållstillstånd. Jag kommer söka till ett permanent uppehållstillstånd nästa år, som en del av ett förlängt arbetstillstånd efter 4 år. Jag söker tillståndet bara för mig själv. Just nu bor jag som inneboende i ett 2-ROK (1 vardagsrum med kök, 1 sovrum, 1 toalett) med min hyresvärd. Vi har skrivit ett 1-år kontrakt, och min hyresvärd kan fortsätta skriva ett annat 1-år inneboende kontrakt med mig. Men jag är inte säker om jag borde fortsätta med ett inneboendes kontrakt, eller borde jag söka ett andrahandskontrakt. Skulle ett inneboende kontrakt uppfylla kravet på bostad för permanent uppehållstillstånd för en singel person? Och hur gäller det för andrahandskontrakt?


Din nya ärendebeskrivning vittnar dock om motsatsförhållandet, dvs. att det i själva verket och numera verkar vara den som sitter på hyresavtalet (andrahandskontraktet), alltså att det inte längre är du som agerar inneboende. Om så är fallet torde din nuvarande boendesituation, under förutsättning att övriga villkor beträffande bostaden är uppfyllda, vara tillräcklig vad gäller kravet på bostad. Och i den här delen kan jag inte göra så mycket annat än att hänvisa till min förra utredning, vilken du finner här.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000