Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt

2020-11-29 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Min man som bara har tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig, tog stryptag på mig. Men innan dess hade vi bråkat och jag hade slagit honom. Kan det påverka hans permanenta uppehållstillstånd? När det hände, lämnade han hemmet och jag tog kontakt med en präst just på grund av hans tystnadsplikt. Han ringde polisen som kom mot min vilja. Polisen kom och strax därefter kom min man hem. De tog honom till ett häkte, men släpptes under natten. Har inte prästen brutit mot en lag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Angående den första frågan om händelsen kan påverka din makes permanenta uppehållstillstånd så kan händelsen göra det. Ett sätt för att få uppehållstillstånd i Sverige är att på grund av anknytning, tex att man är make till någon som är bosatt i Sverige, enligt 5 kap. 3 § 1 p. utlänningslagen. Dock ska uppehållstillstånd inte meddelas enligt 3 §, om annat följer av 17 § i samma kapitel. Av 5 kap. 17 § utlänningslagen följer att det ska särskilt beaktas vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet. Att denna händelse ägt rum kan alltså påverka hans uppehållstillstånd men det är inte säkert i vilken utsträckning. Det bör även krävas att han döms för brott och det är inte säkert att han gör då, delvis på grund av svaret på din andra fråga, att prästen inte får vittna, vilket påverkar bevisningen.

En präst har en absolut tystnadsplikt. Förut, när staten och kyrkan hörde ihop, var den reglerad i kyrkoordningen, men sedan staten och kyrkan skilts åt är lagstödet inte längre lika tydligt. Vi kan dock se i 36 kap. 5 § 5 st. rättegångsbalken att präster inte får höras som vittne i rättegång om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård. Sanktioner för de som bryter mot tystnadsplikten regleras ej i lag, utan den frågan har lämnats över till kyrkan. Präster kan mista sin tjänst samt bli skadeståndsskyldiga. Det kan alltså ej sägas att prästen brutit mot en lag, men han har brutit mot tystnadsplikten som följer hans tjänst och säkerligen är reglerad i hans anställningsavtal med kyrkan.

Hoppas du är nöjd med svaret på dina frågor, annars är du välkommen att ställa nya till oss på Lawline!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tystnadsplikt (30)
2021-04-10 Arbetstagares tystnadsplikt inom vården
2021-02-28 Har en kommundirektör tystnadsplikt?
2021-02-28 Kommundirektörens tystnadsplikt
2020-11-29 Uppehållstillstånd och präst tystnadsplikt

Alla besvarade frågor (91363)