Uppehållsrätt för EU-medborgare

2016-07-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Jag är en kille på 25år och född i Italien ,Jag har en syster som är svenskmedborgare och och bor och jobbar här i Sverige.jag har kommit hit till henne och fått extra jobb på ett företag noch nu undrar jag hur ska min anställnings avtal vara,räcker det med tillsvidare anställning vid behov så jag kan gå till Skatteverket och folkbokföra mig här hos henne?Så jag kan söka id och skaffa Visakort här? Tackar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du är från Italien, som likt Sverige är medlemmar i EU och har därför möjligheten att ta del av den fria rörligheten för arbetstagare. Som EU-medborgare har du bland annat uppehållsrätt om du är arbetstagare, 3a kap 3§ Utlänningslagen. Avgörande för att någon ska betraktas som arbetstagare är att det arbete som utförs är en faktisk och genuin ekonomisk aktivitet (EU-domstolens avgörande, Levin mot Staatssecretaris van Justitie). EU-domstolen anför i domen att om en person utför ett faktiskt och verkligt arbete så saknar det betydelse om personen kompletterar inkomsten från sitt förvärvsarbete med andra inkomster för att uppnå existensminimum eller om personen nöjer sig med existensmedel som underskrider detta minimum. Det avgörande är alltså inte om det rör sig om ett lågavlönat deltidsarbete och det är inte nödvändigt att arbetstagaren kan försörja sig på sin inkomst. Ett exempel är en musiklärare som arbetade tolv timmar i veckan som av EU-domstolen ansågs vara arbetstagare.

Om det som i detta fall rör sig om ett vid behovs-avtal kan det dock bli svårt att folkbokföra sig i Sverige eftersom inget arbete garanteras. Man måste kunna visa att arbetet är av en inte allt för ringa art (Skatteverkets ställningstagande).

För att kunna folkbokföra dig i Sverige är alltså att rekommendera en anställningsform där du är garanterad visst arbete, däremot krävs inte att att man arbetar heltid eller ens halvtid.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (355)
2020-09-24 Får kronofogden utmäta semesterlön?
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?

Alla besvarade frågor (84307)