Uppdatering av anställningsavtal

2019-05-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi har några anställningsavtal som är väldigt gamla och skulle behöva uppdateras med t.ex. tystnadsplikt osv. Frågan är bara hur vi gör med anställningstiden. Dessa personer har jobbat i flera år, om vi nu ska skriva om avtalet - ska vi skriva dagens datum under "tillsvidareanställning fr.o.m. XXX" eller kan vi skriva "originaldatumet" som då är för flera år sedan?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Den lag som har regler kring anställningsavtal är lag om anställningsskydd (LAS). Det finns ingen regel som reglerar exakt vilket datum som ska stå på avtalet när man uppdaterar ett äldre avtal utan svaret på den frågan tolkar jag ur syftet med lagen i allmänhet.

Anställningsavtal kan vara både skriftliga och muntliga. Men arbetsgivaren har ett ansvar att inom sex månader lämna skriftlig information om anställningen (LAS 6 c §). Detta är ett skydd för den anställde ifall de skulle vara borta en period från sitt arbete exempelvis på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet. Arbetsgivaren ska dessutom lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid om det begärs (LAS 6 g §). Detta är för arbetstagaren att kunna visa hur länge hen har varit anställd hos arbetsgivaren.

Genom att uppdatera era anställningsavtal tolkar jag det därmed att ni ska skriva "orginaldatumet" under "tillsvidareanställning fr.o.m. XXX". Detta eftersom arbetstagaren faktiskt har jobbat hos er sedan "orginaldatumet" samt att hen ska kunna visa hur länge hen har varit anställd hos er om det skulle efterfrågas. Jag tycker däremot att ni ska skriva med i det "nya avtalet" vilket datum avtalet uppdaterades. Detta för att tydliggöra att arbetstagaren har gått med på de nya villkoren och från vilket datum de började gälla!

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1722)
2020-05-26 Vad gäller när en arbetsgivare ändrar den anställdes arbetsuppgifter?
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon
2020-05-11 Hur många anställningar får man ha hos samma arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (80244)