Unionsmedborgarskap och frirörlighet för familjemedlem

2016-01-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Jag och mina Amerikanska pojkvän har varit ihop i ett år. Vi jobbar inom ett specifikt arbetsområde. Nu är vi en limbo hur vi ska få våra liv att fungera tillsammans. Jag har fått jobb i Italien och vill så klart att han ska kunna komma dit och jobba också. Hur fungerar det om vi gifter oss? Får han automatiskt arbetstillstånd i alla EU länder? Om han får ett godkännt arbetsvisum från Sverige, kan han då jobba på det i Italien eller måste Italienska staten ordna ett sådant? Hur ska vi gå till väga?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall ni flyttar till ett annat EU-land måste det mottagande landet administrera era arbetstillstånd och liknande dokument i det landet (italienska staten i detta fall). Det mottagande landet följer samma EU-direktiv som som svenska myndigheter använder så troligen är processen liknande.

Definitionen av familjemedlem om ett EU-land är skyldiga att ta emot omfattar både make/maka och registrerade partnerskap, barn under 21 år samt underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led. I en vidare mening av definitionen inkluderas sambo men det ska vara ett varaktigt bestyrkt förhållande enligt artikel 3 Rörlighetsdirektivet 2004/38/EG.

I samma artikel står även att den mottagande medlemsstaten ska företa en noggrann undersökning av de personliga förhållandens och motivera ett eventuellt beslut att neka dessa personer inresa eller att uppehålla sig i den medlemsstaten.

Artikel 6 Rd, ger unionsmedborgare rätt att uppehålla sig på annan medlemsstats territorium i högst tre månader därefter krävs registrering hos myndigheter. Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader.

Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”.

Vid äktenskap underlättar det eventuellt för din man att få svenskt medborgarskap (unionsmedborgarskap) men rätten att flytta med dig som unionsmedborgare är ungefär likvärdig både som sambo och som gift.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1776)
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?
2020-09-30 Stämmer min löneutbetalning när det saknas innestående lön?
2020-09-29 Fråga om löneavdrag

Alla besvarade frågor (85158)