Undvika VA-anslutning till min bostadstomt vid köp av angränsande fastighet

2019-03-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Har blivit erbjuden att köpa till en bit mark som ligger i direkt anslutning till min tomt. Markbiten är på ca 4000 kvm. Vad har jag för alternativ gällande benämningen på marken om jag inte vill avstycka den som tomtmark? Kommunen säger att om jag avstyckar den som tomtmark kommer de att vilja dra in VA-anslutning till tomten och det vill jag undvika.
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska kunna tillgodogöra dig mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför att inledningsvis förklara hur jag uppfattat din fråga och din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att du eventuellt kommer att köpa en bit mark, en fastighet på 4000 kvm, som ligger i nära anslutning till din bostadstomt. Du vill inte att fastigheten på 4000 kvm ska klassificeras som "tomtmark" eftersom du då kan bli tvungen att dra in VA-anslutning till din bostadstomt.

Din fråga gäller vad du har för alternativ när det gäller benämning av fastigheten på 4000 kvm, för att undvika en situation där du behöver dra in VA-anslutning till din bostadstomt?

Kommunens uppfattning härstammar troligtvis från detaljplanen för din fastighet och utifrån fastighetens kodning, det går att ansöka om att få detaljplanen ändrad men det är svårt

Marken i Sverige är uppdelad i fastigheter. Jag uppfattar det som att marken du funderar på att köpa är en fastighet på 4000 kvm. Varje fastighet har en beteckning och den fastighet du funderar på att köpa, med sin säregna beteckning, finns registrerad hos Lantmäteriet. Beteckningen på fastigheten ska framgå av köpebrevet. Har ni inte upprättat något köpebrev kan du fråga säljaren om fastighetens beteckning ifall du vill ha uppgifter om fastigheten från Lantmäteriet. Fastighetsbeteckningen är till för att hålla ordning. Därutöver finns en rad koder som anger vilken typ av fastighet det är. Kategoriseringen avgör vad du får bygga på fastigheten och under vilka villkor.

Jag tolkar det som att fastigheten du funderar på att köpa är kodad som ger dig rätt att bebygga marken med bostadshus. Om du ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsförrättning, i syfte att stycka av fastigheten till flera mindre fastigheter, antyder det på att du har som syfte att låta marken bebyggas med bostadshus. För att fastigheterna ska kunna bebyggas med bostadshus krävs att VA-anslutning finns. Det är troligtvis på den grunden och i enlighet med fastighetens detaljplan som kommunen vill att du låter fastigheten VA-anslutas med din bostadstomt.

Jag uppfattar det som att du ändå vill avstycka tomten men undvika att de nya fastigheterna som bildas ska behöva anslutas till din VA-anslutning du har på din bostadstomt.

Om jag var i din situation skulle jag fråga kommunen om vilken detaljplan som gäller för fastigheten på 4000 kvm och varför VA-anslutning måste ske just från din bostadstomt. Du kan begära att kommunen ska ändra detaljplanen för den fastighet du köpt d.v.s. att marken och vattenområdet för fastigheten ska användas på ett annat sätt. Detta är dock krångligt och en ändring av detaljplan sker sällan.

Vi får prata mer om vilka alternativ som finns under vårt telefonsamtal där du kan berätta mer om just din situation.

Jag kommer att ringa dig måndagen den 25 mars kl. 16.00. Om tiden inte passar får du vänligen höra av dig till vega.schortz@lawline.se, så bokar vi in en ny tid!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll