undvika skatt försäljning av hus

FRÅGA
HejOm jag skall sälja mitt halva hus till min partner så har jag läst om köpeskillingen är mindre än taxeringsvärdet behöver man inte beskatta vinsten i det tillfälle.Om jag har 1,1 milj i taxeringsvärde därav byggnadsvärde 400 tkr och marknadsvärdet är 700 tkr är det då själva taxeringsvärdet om gäller. ( Alltså 1,1 ) Skall sälja för 1 miljon .Måste jag skatta ?kan jag dra av utbyggnad och ett badrum som inte fanns eller är det bara vissa förbättrings utgifter ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du undviker skatt vid försäljning av fastighet till närstående. För att klargöra denna situationen vänder vi oss till rättspraxis och inkomstskattelagen (IL).

Vad gäller i vanliga fall vid försäljning av hus- Vi vänder oss till 44 kap 13 § IL som anger att kapitalvinst är när försäljningsvärdet är högre än omkostnadsbeloppet. 45 kap IL vad gällande beskattning vid avyttrande av fastigheter för att finna svar. 45 kap 3 § IL anger att kapitalvinst beräknas på varje avyttrad taxeringsenhet. Man har enligt 45 kap 11–12 §§ ILrätt att göra avdrag för förbättringsutgifter. Vad gäller beskattning på fastigheter ska 22/30 av vinsten tas ut i skatt, 45 kap 33 § IL

Hur man undviker skatt enligt praxis - Enligt Huvudsaklighetsprincipen framkommer det att om en fastighet säljs under taxeringsvärde, så är det att anse som en gåva, enligt RÅ 1981 1:29.

Enligt RÅ 81 1:29 så om det föreligger en förmögenhetsöverföring samt rör sig om en överföring mellan närstående, talar mycket för att gåvoavsikt föreligger. För att även undvika stämpelskatt vid köp så ska förvärvssumman inte överstiga 85 % av taxeringsvärdet, lag om stämpelskatt 5 § och 9 §.

Vid gåva- 44 kap 21 § IL anger att man inträder i överlåtarens ställe och övertar dennes anskaffningsutgift . Detta innebär att din partner i detta fall övertar den anskaffningsutgiften som du hade för huset (den summa du köpte huset för). Detta blir dock först aktuellt vid när din partner ska sälja huset, då hen räknar ut vinsten som hen gör så är förvärvssumman enligt lag inte 1 miljon kr som hen betalade till dig (detta var ju enligt lagen en gåva), utan summan som ska användas för att räkna ut vinsten är den summa som du betalade vid köpet av huset. Detta eftersom att genom gåva övertar man tidigare ägares position.

Vad innebär detta för dig- Detta innebär att i vanliga fall ska en beskattning på vinst vid försäljning ske med 22 %. Om man däremot säljer egendomen till närstående, så som du gör nu till din parter, för värde under taxeringsvärde så är det att anse som skattefri gåva. Mitt tips för att undvika all form av skatt är därför att sälja huset till din partner för 85 % av taxeringsvärdet, alltså 1,1 miljoner x 0,85 = 935 000 kr för att även slippa stämpelskatt. Men om du säljer egendomen för 1 miljon så slipper du skatta för eventuell vinst ändå så detta är fullt möjligt att genomföra. Din partner kommer också som tidigare sagt att få ta över anskaffningskostnad du hade för bostaden, vilket senare blir aktuellt inför en försäljning av bostaden.

Ska tillägga att förbättringsutgifter endast får dras av för att minska beskattningen på vinsten. I och med att du inte gör en beskattningsbar vinst i detta fall så kan inte avdrag bli aktuellt i ditt fall.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?