Undvika att arv blir föremål för utmätning

Kan jag avsäga mig arvet från mina föräldrar så att det istället går vidare till mina barn.Så att inte kronofogden tar det om man har skulder. Att mina barn får min del av arvet? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Dessutom blir Utsökningsbalken (UB) aktuell gällande frågan vilken egendom Kronofogden får utmäta.

Möjlighet att skydda arv från utmätning
Som huvudregel ska egendom man fått genom arv ingå i Kronofogdens utmätning (4 kap 2 § UB). Det finns dock ett undantag som kan vara till din fördel. Arv kan nämligen förvärvas med villkoret att egenomen inte får överlåtas, vilket innebär att det inte heller kan bli föremål för utmätning (5 kap 5 § UB). Du behöver alltså inte nödvändigtvis avsäga dig eller avstå ditt arv från dina föräldrar för att egendomen inte ska utmätas.

Detta kräver att dina föräldrar före sin död upprättar ett testamente där de anger att ditt arv inte får överlåtas. Detta innebär dock att du inte kan göra dig av med arvet genom exempelvis gåvor.

Möjlighet att låta dina barn ärva dina föräldrar

Om du hellre vill att dina barn ärver är detta också ett möjligt tillvägagångssätt. Du kan då antingen avsäga dig din arvsrätt, eller avstå din arvslott.

Avsäga dig din arvsrätt

Det första alternativet är att du avsäger dig din del av det framtida arvet. Detta ska i regel göras under tiden dina föräldrar är vid liv. Dina föräldrar får då skriva ett testamente där det framgår att dina barn ska ärva din del. Det krävs då att du skriftligen godkänner detta testamente (17 kap 2 § ÄB).

Avstå arvslott

Det andra alternativet är att du avstår din arvslott. Detta kan du göra först när någon av dina föräldrar avlidit. Dina barn får då dela på den delen du annars skulle ha ärvt (2 kap 2 § ÄB). Även detta måste göras skriftligt, senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket.

Sammanfattning

Du har alltså tre möjligheter att förhindra att dina föräldrars arv utmäts.
1) Det första alternativet är att dina föräldrar i sina testamenten villkorar din ditt arv med ett överlåtelseförbud.
2) Det andra alternativet är att du avsäger dig din arvsrätt genom att godkänna ett testamente som dina föräldrar har skrivit där det framgår att dina barn ska ärva istället för dig.
3) Slutligen kan du, efter att dina föräldrar har avlidit, välja att avstå din arvslott.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Om du känner att du behöver vidare hjälp skulle jag råda dig att kontakta våra jurister. Du kan boka tid här:
https://lawline.se/boka

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo