Undvika arv till sonens far

Hej. Har haft ensamvårdnad om min 12årige son sen han föddes. Hans far och jag var aldrig gifta. Om min son och jag skulle komma att avlida undrar jag om hans far skulle ärva mina tillgångar ? Det vill jag undvika till vilket pris som helst. Kan jag skriva ett testamente där jag anger att om både jag och min son skulle avlida så tillfaller min egendom mina syskonbarn ?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna kring arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar https://lagen.nu/1958:637#K2.

Eftersom du och din sons far inte är gifta så kommer han inte direkt ärva några av dina tillgångar. Om du inte skriver något testamente skulle dina tillgångar tillfalla din son (se ÄB 2 kap. 1§). Det enda scenariot i vilket det skulle vara möjligt att din sons far la beslag på din egendom vore om din son som ärvt dina tillgångar skulle avlida efter dig utan att något testamente skrivits. Då skulle hans far, under förutsättning att inga närmare släktingar finns, ärva alla hans tillgångar (ÄB 2:2). Vill du att din son ska ärva dig i händelse av din död finns alltså en risk att din sons far i ett senare skede skulle ärva din son.

Ett testamente är personligt och du kan inte upprätta ett för din sons räkning (ÄB 9:1). Skulle din son ärva dina tillgångar är det juridiskt sett inte dina tillgångar längre utan hans, och således kan inte du avgöra vad han ska göra med dem. Vill du upprätta ett testamente för egen del kan vi på Lawline hjälpa dig med det (klicka på testamente skrivet i blått). Där kan du reglera vad som händer med dina tillgångar om du skulle avlida och du inte vill att din son ska ärva dem, alternativt om ni skulle avlida samtidigt och din son inte kan ärva dig. Men du kan alltså inte bestämma vem som ska ärva din son.

Hoppas du fått svar på din fråga och att vi slipper uppleva svaret på den i praktiken.


Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning