FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal19/06/2016

Undkomma avtalad uppsägningstid för bostadshyra?

Jag hyr en lägenhet av en tjej som äger sin lägenhet. Vi har 6 månaders kontrakt och 3 månaders ömsesidig uppsägning.

Ordförande i föreningen har varit på mig en del och har tyckt det var jpbbigt. Men idag så blev han så arg att han stod och skrek på mig och jag blev rädd för honnom. Nu vågar jag inte bo i lägenheten. Har sagt upp den men har ju 3 månaders uppsägning. Vad jag vill veta är om jag kan undkomma dessa 3 månader om jag känner mig så rädd att jag inte vågar bo i lägenheten.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Regler om bostadshyra finns i 12 kap. Jordabalken (som populärt kallas för Hyreslagen. För hyrestid och uppsägning är främst 3-8 §§ aktuella) men även Avtalslagens regler är tillämpliga.

Generellt gäller inom avtalsrätten att ingångna avtal ska hållas. I avtalslagens tredje kapitel finns vissa regler som kan ogiltigförklara avtal. Det handlar ofta om att de ingåtts under tvång, genom svek eller liknande. Slutligen finns en generalklausul i 36 § som säger att avtal kan jämkas om det är oskäligt. Vad som är oskäligt avgörs med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Jordabalkens hyresregler är vad man brukar kalla tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att man får utforma ett hyresavtal så att det inte stämmer överens med lagen, men bara om avtalet därigenom blir mer förmånligt för hyresgästen än vad lagens regler föreskriver. Detta framgår av 1 § femte stycket.

I 4 § andra stycket sägs att om lägenheten hyrs ut på bestämd tid och den tiden är längre än tre månader men kortare än nio månader, så är uppsägningstiden tre månader. Denna tid är alltså samma som ni har avtalat om, och uppsägningstiden som ni avtalat om kan alltså inte anses vara oskäligt lång.

Däremot finns det ingenting som hindrar att du och hyresvärden (alltså den som hyr ut lägenheten till dig) kommer överens om att den uppsägningstid som ni tidigare avtalade om inte längre ska gälla. Man kan då säga att ni ingår ett nytt avtal som ersätter det gamla. Om ni inte kan komma överens måste du däremot, dessvärre, följa det ursprungliga avtalets uppsägningstid.

Hoppas att du tycker att du har fått svar på din fråga!


Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?