FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt15/05/2019

Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?

En arbetstagare som kommer från Rummenien ska betala skatt i Sverige om kontraktet är 5 månader lång

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då vi inte har så mycket information utgår jag från att arbetstagaren inte har någon speciell koppling till Sverige och således är begränsat skattskyldig.

Utgångspunkten är att utomlands bosatta är begränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3:17 inkomstskattelagen. Detta innebär att personen är skattskyldig i Sverige i vissa särskilda fall enligt 3:18 inkomstskattelagen. Arbetstagaren blir då skattskyldig enligt 5 § lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) vilket innebär att han ska beskattas 25 % enligt 7 § SINK.

Det finns dock undantag från detta om personen vistas här i mindre än 180 dagar, ersättningen inte betalas av en svensk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe i Sverige enligt 6 § 1 p. SINK. I ditt fall vistas arbetsgivaren mindre än 180 dagar i Sverige och skulle då undgå skattskyldighet i Sverige om ersättningen även inte betalas av en svensk arbetsgivare och ersättningen inte belastar ett fast driftställe i Sverige. I frågan får vi inte veta detta men om detta är uppfyllt så blir det ingen beskattning i Sverige.

Jag hoppas att detta gav dig hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare