FrågaKÖPRÄTTKöplagen18/08/2015

Undersökningsplikten vid köp av bil

Hej, jag köpte en bil ifrån en privat person genom Blocket för 33000 kr. Min mamma och min bror var med mig när jag köpte den. Det fanns små fel som jag kunde se och som ägaren och jag diskuterade och han visade även lite rost.

Men jag provkörde aldrig bilen för jag har hört att om säljaren inte nämner något om dolda fel så får säljaren stå för det i efterhand.

Just precis så var det att nu när jag har kört bilen lite i snart en vecka så har jag märkt att det finns två dolda fel som han inte nämnde och som jag omöjligt skulle kunna se vid visning. Det ena är något som låter höger bak, kanske stötdämparen/fjäderbenet, när jag kör på något upphöjt på vägen. Det andra är när jag kör på tvåans, treans eller fyrans växel i till exempel en uppförsbacke eller när det går lite trögt, alltid på nästan exakt 2000 varv per minut, så knastrar det lite en väldigt kort stund tills den inte varvar 2000 mer. Jag är orolig att det just är växellådan.

Säljaren skrev varken något om det eller att den säljs i befintligt skick.

Han hade ägt bilen i tre år och det var hans enda bil så han kan omöjligt ha missat det.

Tack på förhand! detta är väldigt viktigt för mig för jag tog precis studenten och jag la allt jag har på den bilen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När du som privatperson köper en produkt av en annan privatperson, har du inte lika stora möjligheter att kräver ersättning för fel, i jämförelse med ett konsumentförhållande där säljaren är näringsidkare och du privatperson. Eftersom ni båda är privatpersoner som ingått ett köpavtal gällande en bil är det köplagens regler som gäller. Detta gäller såvida inget annat avtalats (3 § köplagen). Som köpare har du en tämligen vidsträckt undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 §). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Om du anade att bilen var bristfällig skulle du, för säkerhets skull, låta en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet.

Hur långt din undersökningsplikt sträcker sig går inte klart att svara på, dock bör du genomföra en ordentlig kontroll. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Skulle fallet vara så att du frågat om något specifikt om bilen och att säljaren gett ett slags lugnande besked om det eventuella felet, skulle säljaren normalt ansvara för om bilen är mer felaktig än vad han angett. Det finns inget i din frågeställning som ger en antydan om att säljaren försökt undgå att berätta om det du ville veta om bilen. Det bör vanligen krävas att en potentiell köpare provkör bilen eller på annat sätt genomgår en omsorgsfull undersökning av bilen, för att undersökningsplikten ska anses fullgjord. Du har inte rätt att åberopa fel som du skulle upptäckt om du iakttagit din undersökningsplikt.

Det är slutligen tveksamt om du har rätt att åberopa felen i bilen. Som köpare borde du även vara uppmärksam på att begagnade bilar inte alltid är felfria. Din undersökningsplikt är ganska omfattande och det räcker inte med en snabb okulär undersökning. Om säljaren uppmanat dig att kolla igenom bilen noggrant, men du ignorerat denna uppmaning, så är det köparen som står risken för att ett upptäckbart fel finns. Skulle inte felen ha upptäckts vid en exempelvis provkörning, så är felet dolt och du kan kräva ersättning för reparation. Du måste även kunna bevisa att felet fanns innan köpet genomfördes. Skulle fallet vara så att säljaren farit med osanningar gällande bilen, kan bedömningen bli annorlunda, till förmån för dig. Glöm inte att snarast reklamera till säljaren om du vill göra gällande felen. Det är emellertid, som jag nämnde ovan, inte självklart att du har rätt till ersättning för felen.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare