FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/07/2015

Undersökningsplikt vid köp av lös egendom

Hej, jag sålde en guldklocka till en guldsmedsbutik igår, han gjorde nåt test på den, skrapade den mot en sten eller liknande och hällde sen på nån vätska, och erbjöd sen ett pris som jag godtog.

Idag skrev han ett sms till mig att klockan jag sålde till honom inte är guld och vill att jag ska komma tillbaka. Testet han gjorde var ju för att se att det var guld och det var det alltså.

Kan han kräva pengarna tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Köplagen är tillämplig då det är fråga om en lös sak som har överlåtits från, vad det verkar som, en privatperson till ett företag, 1 och 4 §§ köplagen (1990:931).

Undersökningsplikt

Guldsmedsbutiken kan inte kräva tillbaka pengarna för ett fel som personalen borde ha märkt vid undersökningen av klockan, 20 § köplagen. Ett undantag är om du har handlat i strid med tro och heder, vilket jag anser inte är tillämpligt. Det ställs i detta fall höga krav på köparen att verkligen uppfylla sin undersökningsplikt, eftersom det gäller ett företag med inriktning mot guld, varför det bör krävas mycket för att guldsmedsbutiken ska undgå ansvar.

Riskövergång och felbedömning

Felbedömningen ska göras med utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid köpet. Du ansvarar för fel som fanns då, men som visade sig först vid ett senare tillfälle, 21 § första stycket samt 6 och 13 §§ köplagen. Jag måste anta att varan omöjligt kan vara guld vid köpet och förvandlas till något annat vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning och avslutning

Påföljder kan endast göras gällande av köparen om varan faktiskt var felaktig, 30 § köplagen. Med utgångspunkt i att personalen inte anmärkte på något vid köpet i kombination med att du fick betalt för varan, anser jag att företagets påtalande om fel är utan betydelse. Personal i en guldsmedsbutik förväntas se skillnad på en vara av guld respektive icke-guld. Din ståndpunkt stärks ytterligare med tanke på att särskilda verktyg/redskap har använts i samband med undersökningen. Det förväntas i allra högsta grad att personalen borde ha märkt att det inte var en klocka av guld.

Goda råd

Om vi hypotetiskt sett utgår från att klockan inte är av guld, bör du ändå utgå från att felet inte kan åberopas med tanke på att undersökningsplikten har försummats. Jag rekommenderar, mot bakgrund av de förutsättningar som du har angivit i din fråga, att du framför de argument som jag har angivit så kommer du att klara dig alldeles utmärkt.

Lycka till i samtalen! Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Du hittar köplagen här.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”