Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

2020-09-25 i Köplagen
FRÅGA
Vi har köpt en bostadsrätt där det visat sig att tv antennen "försvunnit" i en renovering och därmed inte går att nyttja. Bostadsrätten har stått annonserad som att kabel tv ingår i hyran. Säljaren har inte heller upplyst oss om detta. Kan vi hävda att detta är ett dolt fel, eller borde vi ha kollat upp det?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrätt är lös egendom, detta innebär att reglerna i Köplagen (KöpL) blir tillämplig i detta fall. Jordabalken gäller endast fast egendom, därför kan man inte tillämpa den.

Fel enligt köplagen

Köplagen säger att en vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Om den avviker från vad som nämnts tidigare eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta anses varan vara felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Vidare anses varan felaktig om den inte stämmer överens med sådana uppgifter om varans egenskap eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Redan här kan vi konstatera att det föreligger fel enligt köplagens mening.


Undersökningsplikt

Nästa fråga blir huruvida felet är något som faller inom din undersökningsplikt, eftersom vi har konstaterat att det föreligger fel. Enligt köplagen får köparen inte hävda fel som denne borde ha upptäckt vid ett undersökningstillfälle (20 § KöpL).

Undersökningsplikten kan antas vara uppfylld efter en noggrann besiktning av bostadsrätten. Noterbart är att undersökningsplikten enligt köplagen inte är lika långtgående som den enligt jordabalken vid köp av en fastighet. Men en slags undersökning av bostadsrätten måste ändå ske för att kunna åberopa fel. Om det hade varit lätt att upptäcka att antennen inte finns i bostadsrätten så är det något som faller inom er undersökningsplikt – alltså något som du borde ha upptäckt – och därmed kan du inte hävda felet.

En generell upplysningsplikt för säljaren finns inte. Säljaren är endast skyldig att upplysa de fel som denne antas ha känt till. Detta ska dock röra sig om ett fel av väsentlig karaktär (19 § KöpL).


Sammanfattning

För att kunna hävda fel måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt. Undersökningsplikten är inte lika långtgående som den vid köp av fast fastighet. Om det hade varit lätt att upptäcka felet så kan du inte hävda fel. Vidare är en säljare endast skyldig att upplysa om fel om det rör sig om ett sådant fel som denne antas ha känt till och felet är av väsentlig karaktär.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1343)
2021-04-30 Swishat men inte fått varan
2021-04-30 Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?
2021-04-30 Har jag reklamerat i tid?
2021-04-24 Om reklamationsrätt på oöppnade varor köpta i andra hand

Alla besvarade frågor (92029)