Undersökningsplikt vid hästköp

2016-10-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Har en fråga ang hästköp o undersökningsplikten. Måste man provrida hästen för att uppfylla undersökningsplikten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till en början kan det konstateras att det vid köp mellan privatpersoner är tillämpligt att använda Köplagen. Om det rör sig om ett köp av en näringsidkare så är Konsumentköplagens tillämplig. Enkelt kan uttryckas att lagarna är liknande förutom den skillnad att konsumentköplagens innehåller bestämmelser i syfte att skydda konsumenten. Det ska även framhållas att djur räknas som ”lös sak” i juridisk mening.

I din fråga framgår inte förhållanden kring det potentiella köpet, jag kommer därför att utgå ifrån köplagen. Du får gärna kommentera nedan om det är något du vill tillägga.

När det talas om undersökningsplikt åsyftas med all säkerhet din som köpare rätt till att åberopa fel i vara. Gällande varans beskaffenhet (hästen) så säger 17 § Köplagen att varan ska överensstämma med avtalet. Som köpare ska du få vad du förväntar dig, om avtalet inte säger något annat. Detta innebär att om du vid köpet förutsätter att du köper en frisk häst så ska du också få en frisk häst. Om inte så ska du kunna göra påföljder gällande.

Vad gäller undersökningsplikt finns det inte något sådant generellt krav i köplagen, alltså vid köp av häst etc. Alltså är huvudregeln att du inte behöver göra en undersökning, du måste inte provrida hästen. Däremot finns det undantag till denna huvudregel. Det är om säljaren av hästen uppmanar dig att göra en undersökning. Följer du då inte denna uppmaning får du inte som köpare åberopa fel som borde ha märkts vid en undersökning, 20§ Köplagen.

Sammanfattningsvis: Nej du behöver inte provrida hästen för att uppfylla någon undersökningsplikt.

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Vad räknas som en uppmaning om att provrida då? Hästen i fråga har marknadsförts som jätte snäll.
2016-10-16 21:23
20§ i köplagen menar att fel i vara (fel på hästen) inte kan åberopas om köparen: "utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den,". I praktiken borde detta innebära exempelvis att säljaren säger till köparen att det är upp till köparen att undersöka att hästen frisk (i ditt fall jättesnäll). Att hästen marknadsförs som jättesnäll kan anses som en utfästelse av säljaren. Du behöver inte undersöka detta som köpare, det är inte att anse som en uppmaning. Vänliga hälsningar,
2016-10-16 21:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85523)