FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/04/2017

Undersökningsplikt av båt

Hej!

Köpte en ny båt av en båtfirma. I ombyte lämnade jag min begagnade. Jag skickad bilder till firman och sade att dom gärna fick titta på den. Vi har använt båten och den har fungerat bra för våra behov. Beskrev dock ej i detalj ingående status på skavanker...

Båtfirman lämnade pris o ombyte utan att granska den.

Vo betalade och hämtade nya båten. 3 månader har nu förflutit från första förfrågan. Båten fanns på 3 mil distans från företaget på känd plats. Först skulle dom hämta den innan, men ångrade sig.

När dom en månad senare hämtade den hävdade dom att den inte var o bra nog skick och att det skulle kosta extra.

Mina funderingar

-vilket lagutrymme gäller?

-har firman någon form av undersökningsplikt?

- vad gäller?

- Hur bör jag agera?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så är det Köplagen som gäller i detta fall eftersom det inte handlar om något konsumentförhållande.

Undersökningsplikt vid köp regleras i 20 §, där det framgår att köparen inte får åberopa de fel han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Vidare får köparen inte, om han före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, åberopa fel som han då borde upptäckt. Det framkommer att du vid köpet frågat om båtfirman ville titta på båten samt att du skickat bilder. Dessutom gäller det även ett köp av en begagnad båt, varför vissa skavanker bör anses vara naturliga. Därför låter det som att du har rätt i att båtfirman frångått sin undersökningsplikt.

Om köparen utfäster innan köpet att båten har vissa kvaliteter och det senare visar sig vara felaktigt, har däremot säljaren rätt att åberopa fel. Köparen bör alltså kunna förlita sig på de uppgifter säljaren lämnat. Det verkar dock som att du inte har lämnat några specifika utfästelser utan istället att du tydligt erbjöd dem att undersöka båten. I NJA 1996 s. 598 framgår att man då man värderar undersökningsplikten bör ta hänsyn till bland annat vilka praktiska möjligheter köparen hade samt köparens kunskaper. I detta fall handlar det om en båtfirma med stor erfarenhet av båtar.

Vidare regleras i 31 § en annan typ av undersökningsplikt när varan har avlämnats till köparen. Köparen måste när varan avlämnats undersöka den i enlighet med god affärssed. Underlåter köparen detta, har han eller hon inte längre rätt att åberopa fel.

Med detta sagt, verkar det som att du bör stå på dig mot båtfirman och förklara att du inte tänker betala extra på grund av ovanstående information.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Therese YngweRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo