Underskrift fullmakt

2017-12-29 i Formkrav
FRÅGA
Bör en fullmakt vara daterat vid underskrift?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fullmakter regleras i Avtalslagen. Det finns inga formkrav för en fullmakt, utan den kan vara såväl muntlig som skriftlig (förutom för undantag där den måste vara skriftlig enligt 27 § - vid köp av fast egendom). En skriftlig fullmakt är dock att föredra. En skriftlig fullmakt kan gärna, men måste inte, peka ut specifik handling den avser, vem den är ställd till och innefatta underskrift med datum.

Det är således inget krav på att fullmakten ska vara daterad, men desto mer specificerad och detaljerad fullmakten är, desto troligare är det att tredje man anser att fullmakten är trovärdig.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98546)