Underskott i dödsboet

2018-07-29 i Konkurs
FRÅGA
Om det finns ett underskott mellan tillgångar och skulder + prioriterade skulder (begravningskostnader) på 190.000.- . Vad finns i ett sådant läge att fördela till fordringsägare ?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Ett dödsbo där skulderna överstiger tillgångarna

Jag tolkar din fråga som att situationen rör ett dödsbo då du nämner begravningskostnader.

Om ett dödsbos skulder överstiger tillgångarna, och boutredningsmannen inte kan finna en lösning med borgärnerna, kan man ansöka om konkurs enligt konkurslagen (19 kap 11 § andra stycket ärvdabalken). Att ett dödsbo kan försättas i konkurs framgår också av konkurslagen (2 kap 3 § andra stycket)

Fördelning av tillgångarna

Vid en konkurs fördelas de tillgångar som finns mellan borgenärerna utifrån vilken förmånsrätt en fordringsägare (en borgenär) har. Om man t. ex har en panträtt i fast egendom för sin fordring går detta före b. la oprioriterade fordringar (6 § förmånsrättslagen). De finns även andra typer av förmånsrätter, t. ex handpant.

De fordringsägare som inte har någon förmånsrätt har inbördes lika rätt (18 § förmånsrättslagen). Det betyder att om borgenär 1 har en fordran på 10 000 och borgenär 2 har en fordran på 5 000, båda utan förmånsrätt - och det finns 3 000 i boet - ska B1 tilldelas 2 000 och B2 tilldelas 1 000.

Dödsboet ansvarar inte för skulderna.

Slutligen kan sägas att inomm svensk rätt blir dödsbodelägarna inte personligt betalningsansvariga för boets skulder när dessa överstiger tillgångarna. Ni delägare i boet blir alltså inte skyldiga att täcka upp för de 190 000 som fattas.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98481)