Underrättelseform av socialtjänstens beslut

2021-09-30 i Myndigheter
FRÅGA
Har fått information om att det prövats i förvaltningsrätten att det är socialtjänstens ansvar att kommunicera ett utredningsresultat muntligt om aktuell part önskar. Tidigare har det det räckt med en skriftlig kommunicering men detta ska tydligen finnas ett prejudikat på detta nu. Är detta något ni känner till och i så fall var kan jag hitta detta? Har inte fått möjligheten att få en förklaring till socialtjänstens analys och bedömning i en utredning där jag anser att de bara lyssnat på en part och tagit dennes ord för sanning och uteslutit information som inte passart deras ursprungshypotes. Har frågat fyra gånger om ett möte för att få en förklaring till deras analys och bedömning men nekats detta med hänvisning till att jag fått utredningen sänd till mig skriftligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller i ditt fall beror till stor del på vad för typ av utredning det rör sig om i ditt fall och om det är fråga om ett beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten eller inte. Om det är fråga om ett sådant beslut har Socialtjänsten skyldighet att lämna en s.k. överklagandehänvisning enligt vilken det ska framgå hur det eventuella överklagandet ska ske (33 § andra stycket FL och jfr 11 kap. 8 § SOL). Finner du en sådan hänvisning kan du utgå från att det jag skriver här nedan gäller i ditt fall. Om en sådan hänvisning inte återfinns i beslutet rekommenderar jag dig att ställa en fråga på nytt där du redogör för närmare om vad för utredning det rör sig om.

Socialtjänsten har oftast skyldighet att underrätta den som är part i ärendet om det fullständiga innehållet i beslutet (33 § första stycket FL). Frågan blir hur denna underrättelse ska ske.

Hur underrättelse ska ske bestäms som regel av Socialtjänsten själva (33 § tredje stycket FL). Socialtjänstens val av underrättelseform måste dock ske med hänsyn till t.ex. myndighetens s.k. serviceskyldighet (6 § FL). Det innebär alltså att om Socialtjänsten är vetandes om att den till vilken underrättelse sker till t.ex. har funktionsnedsättning (såsom synskada) har svårt att tillgodogöra sig skriftlig information på grund av att denne är ett barn eller har en funktionsnedsättning.

Det betyder alltså att som regel har du inte rätt att få beslutet uppläst av Socialtjänsten. Undantag från detta föreligger dock om du t.ex. har en funktionsnedsättning.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96553)