Underrättelse om polisanmälan och misstanke

Bråk mellan två tjejer, polis ditkallad. Ena mycket berusad och omhändertogs av LOB, polis skriver anmälan till misshandel. Tjejen som omhändertogs ska vara den som misstänks för misshandel. När hon släpptes morgonen efter frågade bara polis om hon mindes något från gårdagen. Är hon anmäld? Ska polis meddela när tjejen släpptes att hon är anmäld för misshandel? Den andra tjejen i bråket säger att hon inte anmält, i så fall ett vittne som var där, hon visste inget dagen efter iaf. Är nu en förundersökning inledd eller vad händer nu? Hur får man veta när de som bråkade inte har kontakt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När brott kommer till polisens kännedom ska polisen inleda en förundersökning, alltså en brottsutredning, se23 kap. 1 § Rättegångsbalk (RB). Syftet med förundersökningen är att utreda om någon är skäligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal, 23 kap. 2 § RB. Brott kan komma till polisens kännedom genom till exempel en polisanmälan. Anmälan behöver inte göras av brottsoffret utan den kan göras av vem som helst.

Polisen har ingen skyldighet att berätta för en person att den är polisanmäld. Personen har en rätt att underrättas om misstanken när denne är "skäligen misstänkt" för brottet, 23 kap. 18 § RB. Skäligen misstänkt är en misstankegrad som innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar med viss styrka för att en person begått gärningen. Om det inte föreligger tillräckligt konkreta omständigheter är misstankegraden "kan misstänkas" för brott. En person som "kan misstänkas" för brott har ingen rätt att underrättas om att man är polisanmäld eller misstänkt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo